top of page

Fundacja Twórczego Rozwoju Dziecka TINTILO

towarzyszymy pięknemu otwieraniu się dzieci

Misją Fundacji jest wpieranie twórczego rozwoju dzieci i młodzieży oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni (instytucjonalnej

i międzyludzkiej) dla ich działań artystycznych.

Father and Son Playing

nasza historia

Fundacja Twórczego Rozwoju Dziecka TINTILO powstała w październiku 1990 roku z inicjatywy założycieli Teatru Muzycznego TINTILO.

Misją Fundacji jest wpieranie twórczego rozwoju dzieci i młodzieży oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni (instytucjonalnej i międzyludzkiej) dla ich działań artystycznych. Fundacja pozyskuje środki, aby współtworzyć lokalną, warszawską, i ogólnokrajową ofertę kulturalną dla dzieci i młodzieży oraz prowadzić działania z zakresu edukacji artystycznej.

 

Realizujemy naszą misję prowadząc Teatr Muzyczny TINTILO oraz Szkołę Musicalową TINTILO, organizując wakacyjne warsztaty musicalowe, a także angażując się w charytatywną działalność kulturalną. Tworzymy profesjonalny teatr, w którym ramię w ramię występują dzieci, młodzież i doświadczeni artyści. Uczestnikom naszych zajęć proponujemy wszechstronny trening umiejętności teatralnych: aktorskich, tanecznych i wokalnych. Pierwsze kroki w swojej scenicznej karierze stawiają oni, grając w naszych spektaklach. Dzieci szczególnie uzdolnione artystycznie wpieramy poprzez pomoc rzeczową i finansową, czuwamy nad ich artystycznym rozwojem. Aby osiągnąć stawiane sobie cele, chętnie współpracujemy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi.

 

Towarzyszenie „pięknemu otwieraniu się” dzieci, które przychodzą do Szkoły Musicalowej TINTILO i grają w naszym teatrze, to jedno z ważniejszych doświadczeń osób pracujących w Fundacji. Razem z rodzicami kierujemy wspólną uważność na to, co budzi się w dziecku. Wspieramy je, aby harmonijnie rozwijało się w różnych sferach, dbając o swoją wrażliwość i talent, oraz rosło w życiową siłę. Tę siłę daje występowanie przed publicznością z poczuciem, że posiada się kompetencje społeczne i artystyczne. Siłę daje także grupa przyjaciół spotkanych w Szkole Musicalowej i Teatrze Muzycznym TINTILO.

 

Zespół TINTILO łączy wiara w uniwersalne wartości: dobro, przyjaźń, dbałość o więzi rodzinne, tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka.

 

Chcemy, aby każde dziecko miało możliwość odkrywania swoich zdolności artystycznych, tak potrzebnych w mierzeniu się z codziennością. Chcemy, aby raz odkryty talent mógł być realizowany w przyjaznym, twórczym i profesjonalnym środowisku.

Poznaj nasz zespół

bottom of page